Barbara Zatorska

Z zainteresowaniem zapoznałam się z działalnością Centrum Kultury i Tańca Hajdasz. Z załączonych do pisma materiałów wynika, że placówka dobrze służy nie tylko poznańskiemu środowisku. Popieram całkowicie rozpowszechnianie umiejętności tanecznych oraz dobrych manier jako sposobu wychowania, zabawy, rekreacji dzieci i młodzieży.

Z poważeniem
Dyrektor Wydziału
Kształcenia Wychowania i Opieki
Barbara Zatorska