Zapisy 2020 ZAPISY NA ZAJĘCIA
hajdasz - zajęcia taneczne

Program Crea Dance FIT

Ogólnopolska Szkółka Tańca i Dobrych Manier oferuje program łączący naukę form tanecznych oraz dobrych manier, skierowany do dzieci w wieku od 4 do 12 lat. Naszym podstawowym założeniem jest wychowanie dzieci w idei równości oraz zdrowej rywalizacji. Oznacza to, iż wszyscy podopieczni traktowani są sprawiedliwe, a uczestnikami mogą być również dzieci z wadami słuchu, wzroku, postawy. Przygotowany przez nas program ma na celu kształtowanie umiejętności budowania własnej wartości, dążenia do celu, pokonywania trudności.

Zajęcia realizowane są przez profesjonalną kadrę instruktorską i wychowawczą, przeszkoloną w zakresie animacji tańca i form towarzyskich. Są to ludzie pełni pasji oraz zaangażowania, ze wspaniałym podejściem do dzieci.

Podopieczni szkółki Hajdasz poprzez uczestnictwo w przygotowanych zajęciach kształtują sprawność motoryczną i koordynację ruchową, prawidłową postawę, wyrabiając zarazem umiejętność kulturalnej zabawy. Jednocześnie Naszą misją jest również ukształtowanie w dziecku umiejętności zachowania w różnych sytuacjach życiowych, a także prawidłowej relacji w stosunku do rówieśników, życzliwości, bezinteresownej pomocy. Poprzez zabawę zapoznajemy się z zasadami savoir–vivre.

Zapraszamy na zajęcia!

HAJDASZ - CENTRUM ROZWOJU MŁODEGO CZŁOWIEKA

ZAJĘCIA TANECZNE ORGANIZOWANE PRZEZ NASZĄ SZKOŁKĘ REALIZOWANE SĄ ZGODNIE Z PROGRAMEM CREA DANCE FIT, KTÓRY DWUKROTNIE ZOSTAŁ OBJĘTY HONOROWYM PATRONATEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ W LATACH 2012 ORAZ 2015 ORAZ HONOROWYM PATRONATEM RZECZNIKA PRAW DZIECKA W ROKU 2007.

STRONY

ODDZIAŁY