Podziękowanie,

w imieniu Fundacji Dzieciom pragniemy serdecznie podziękować Państwu za udział w ratowaniu życia i zdrowia dzieci objętych programem „Zdążyć z Pomocą”.

Cieszymy się ,że zechcieli Państwo zostać Przyjaciółmi naszych podopiecznych, dzieci przebywających w ośrodkach hospitalizacyjnych, rehabilitacyjnych i opiekuńczych na terenie całego kraju.

Łączymy wyrazy szacunku
Prezes Zarządu Fundacji mgr inż.. Stanisław Kowalski
Patron Programu „ Zdążyć z Pomocą” prof. Zbigniew Religa
Dyrektor Centrum Charytatywnego Elżbieta Jabłońska