Hajdasz_Centrum_Obozy_Dymaczewon_10_07_2015
DYMACZEWO – 10 LIPCA 2015
Hajdasz_Centrum_Obozy_Dymaczewon_11_07_2015
DYMACZEWO – 11 LIPCA 2015
Hajdasz_Centrum_Obozy_Dymaczewon_12_07_2015_1
DYMACZEWO – 12 LIPCA 2015 (cz. 2)
Hajdasz_Centrum_Obozy_Dymaczewon_12_07_2015_2
DYMACZEWO – 12 LIPCA 2015 (cz. 1)
Hajdasz_Centrum_Obozy_Dymaczewon_13_07_2015_1
DYMACZEWO – 13 LIPCA 2015 (cz. 1)
Hajdasz_Centrum_Obozy_Dymaczewon_13_07_2015_2
DYMACZEWO – 13 LIPCA 2015 (cz. 2)
Hajdasz_Centrum_Obozy_Dymaczewon_14_07_2015_1
DYMACZEWO – 14 LIPCA 2015 (cz. 1)
Hajdasz_Centrum_Obozy_Dymaczewon_14_07_2015_2
DYMACZEWO – 14 LIPCA 2015 (cz. 2)
Hajdasz_Centrum_Obozy_Dymaczewon_15_07_2015
DYMACZEWO – 15 LIPCA 2015
Hajdasz_Centrum_Obozy_Dymaczewon_16_07_2015_1
DYMACZEWO – 16 LIPCA 2015 (cz. 1)
Hajdasz_Centrum_Obozy_Dymaczewon_16_07_2015_2
DYMACZEWO – 16 LIPCA 2015 (cz. 2)
Hajdasz_Centrum_Obozy_Dymaczewon_17_07_2015
DYMACZEWO – 17 LIPCA 2015
Hajdasz_Centrum_Obozy_Dymaczewon_18_07_2015
DYMACZEWO – 18 LIPCA 2015