Covid, a zajęcia taneczne dla dzieci

W JAKI SPOSÓB KORONAWIRUS WPŁYWA NA DZIECI?

UNICEF zidentyfikował najbardziej dotkliwe skutki społeczno-ekonomiczne pandemii, odciskającej swoje piętno na życiu najmłodszych. Niestety jest ich bardzo wiele. Z jakimi problemami borykają się dziś najmłodsi i co można zrobić, by temu przeciwdziałać?

Nieco zapomniane w dyskusji dotyczącej pandemii są, które dzieci przeżywają teraz swoje osobiste tragedie. Boją się o przyszłość, o zdrowie rodziców i relacje z rówieśnikami. Jak wesprzeć je w tym trudnym okresie? O czym dorośli powinni pamiętać?

Pierwszym przykładem są problemy emocjonalne dzieci. Nie wszystkie dzieci radzą sobie w obliczu pandemii. Dla nich aktualny kryzys to coś nieznanego, nieokreślonego, niewidzialnego. Dzieci, tak samo jak dorośli, są codziennie narażone na odbieranie pełnych niepokoju komunikatów. Żyją w napięciu, stykają się z sytuacjami zagrażającymi ich zdrowiu, a nawet życiu.

Pojęcia abstrakcyjne, takie jak epidemia, kwarantanna czy wirus mogą powodować pojawienie się lęków. Często rodzicom ciężko wyjaśnić czym jest pandemia, izolacja, wirusy, bądź, że wirus możne nas zabić. Dzieci poza wielkim niezrozumieniem, martwią się o siebie, a także o dziadków i babcie.

Im mniej dorośli mają czasu dla dzieci, tym bardziej mają one prawo bać się otaczającego ich świata. Właśnie dlatego najmłodszych należy stale wspierać i być z nimi blisko, gdy te zbierają różne doświadczenia.

Okres koronawirusa jest pełen trudności oraz stresu. Dla większości dzieci i młodzieży przedłużanie się izolacji i ograniczanie ich swobód jest bardzo trudne. Wiek dorastania jak i wiek szkolny polega na budowaniu relacji, przyjaźni oraz okres poznawczy. Covid mocno zahamował ten proces.

Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży – konieczność czy przyjemność?

Aktywność fizyczna zapewnia prawidłowy rozwój układu mięśniowo-szkieletowego (kości, mięśnie i stawy), stymuluje rozwój układu krążenia oraz oddechowego (serce i płuca), pobudza rozwój układu nerwowego (koordynacja i balans ciała, kontrola ruchów). Warunkuje również utrzymanie prawidłowej masy ciała. Ruch jest czynnikiem hartującym dziecko, a więc zapobiegającym występowaniu różnych chorób wieku dziecięcego.

Aktywność fizyczna, zarówno spontaniczna, jak i zorganizowana poprawia kondycję psychiczną młodego człowieka. Ruch i ćwiczenia fizyczne wpływają korzystnie na samopoczucie, ułatwiają radzenie sobie ze stresem, a także wspomagają leczenie oznak depresji, jeśli takie się pojawiają. Aktywność fizyczna przyczynia się również do poprawy takich sprawności umysłowych, jak szybkość podejmowania decyzji, planowanie i pamięć krótko- i długotrwała, skupienie i podzielność uwagi.

Dlatego warto zapisać już dziś dziecko na zajęcia taneczne orgaznizowane przez naszą szkółkę taneczną!

HAJDASZ - CENTRUM ROZWOJU MŁODEGO CZŁOWIEKA​

ZAJĘCIA TANECZNE ORGANIZOWANE PRZEZ NASZĄ NASZE CENTRUM REALIZOWANE SĄ ZGODNIE Z PROGRAMEM CREA DANCE 4 FRIENDS, KTÓRY DWUKROTNIE ZOSTAŁ OBJĘTY HONOROWYM PATRONATEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ W LATACH 2012 ORAZ 2015 ORAZ HONOROWYM PATRONATEM RZECZNIKA PRAW DZIECKA W ROKU 2007.

SOCIAL MEDIA​