Najczęściej zadawane pytania

Czy na wasze obozy/zimowiska może jechać dziecko, które nie uczestniczy w zajęciach tanecznych?

Oczywiście, że tak!

Jak wygląda sprawa z ubezpieczeniem dzieci podczas pobytu na obozie/zimowisku

Każdy uczestnik naszych imprez jest potrójnie chroniony! Po pierwsze posiadamy gwarancje ubezpieczeniowe, po drugie mamy polisę odpowiedzialności OC, po trzecie – każdego uczestnika naszych imprez ubezpieczamy od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na sumę 10.000 zł, czyli kwotę rzadko spotykaną na rynku turystycznym. Dodatkowym ubezpieczeniem jest polisa szkolna, która działa 12 miesięcy (nawet w trakcie wakacji).

ZALECAMY DODATKOWO:
Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.
Dobrowolne dodatkowe ubezpieczenie, gwarantuje 100% zwrotu wpłaconych środków przy spełnieniu Warunków ubezpieczenia. Koszt 3% całkowitej ceny imprezy.

Czy dziecko może zostać zakwaterowane z koleżanką?

Tak, wystarczy wpisać imię i nazwisko koleżanki w polu zakwaterowanie dziecka w deklaracji albo uzupełniając kartę kwalifikacyjną dziecka.

Kiedy należy dostarczyć umowę oraz kartę?

Umowę, kartę oraz regulamin dostarczamy do biura lub drogą elektroniczna do 3 dni roboczych od złożenia rezerwacji. 

Czy mogę odwiedzić dziecko na obozie/zimowisku?

odp. Nasze długoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi na obozach/zimowiskach pokazało nam, że odwiedziny podczas kilkudniowych turnusów to zły pomysł. Takie odwiedziny są potem ciężkie dla samych dzieci, gdyż wraca tęsknota i dzieci gorzej przechodzą rozłąkę. W czasie trwania obozu/zimowiska realizowany jest wcześniej zaplanowany program, zdarza się tak, że przez odwiedziny dziecko nie może brać udziału w zabawie lub zajęciach programowych. W wyjątkowych  przypadkach istnieje  możliwość  odwiedzin  dziecka,  jednak  wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z kierownikiem wypoczynku.

Czy na plaży, bądź na basenie dzieci mają zagwarantowaną opiekę ratownika?

Odp. Tak, na naszych obozach/zimowiskach dzieci zawsze korzystają z kąpielisk pod opiekę własnego ratownika, który jest częścią kadry obozowej.

W jaki sposób zapisać dziecko na obóz/zimowisko?

odp. Można to zrobić na 2 sposoby.
1. Poprzez uzupełnienie deklaracji online na naszej stronie internetowej
2. Telefonicznie pod nr 539-997-131 lub 501-462-982.

Czy Centrum Hajdasz wystawia faktury za obóz/zimowisko oraz zaświadczenia do zakładów pracy?

Odp. Tak oczywiście, prosimy wtedy o nadesłanie informacji na adres hajdasz@hajdasz.pl z wszystkimi niezbędnymi danymi do faktury, bądź zaświadczenia.

Jak wygląda sprawa wyżywienia?

Odp. Wyżywienie składa się z czterech posiłków dziennie – śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek, kolacja. Turnusom nad morzem prowiant w dniu wyjazdu.

Co z opieka medyczną?

Odp. Na każdym turnusie zapewniamy dzieciom opiekę medyczną.

Jak rozwiązać kwestię informacji  o szczepieniach w Karcie Kwalifikacyjnej?

  • załączając do Karty Kwalifikacji kserokopię Karty Szczepień z Książeczki Zdrowia dziecka.
  • umieszczając w Karcie Kwalifikacji wpis „Zgodnie z kalendarzem szczepień”, uzupełniając go o aktualną datę i czytelny podpis.

Czy dzieci mogą mieć ze sobą telefony komórkowe?

Tak, tym niemniej na obozie/zimowisku wprowadzamy pewne zasady korzystania z telefonów i innych urządzeń komunikacyjnych:

  • Telefony/tablety/konsole i inne urządzenia komunikacyjne (w przypadku grup młodszych) przekazywane są w dniu wyjazdu wychowawcom, który je deponuje i codziennie wydaje dzieciom w ciszy poobiedniej.
  • Z wyżej wymienionych urządzeń można korzystać wyłącznie w pokojach. Nie wolno ich zabierać na trening/zabawę itp.
  • Zalecana godzina do kontaktu z dzieckiem to cisza poobiednia. Dokładna godzina ciszy poobiedniej znana jest w dniu wyjazdu oraz przekazana rodzicom na karteczkach informacyjnych.

W jaki sposób dzieci są przydzielane do pokoi?

Ze względów organizacyjnych podział na pokoje dokonywany jest na tydzień przed rozpoczęciem obozu/zimowiska. Podczas tego procesu uwzględnia się następujące kryteria (w kolejności od najważniejszego):

  • płeć,
  • indywidualne preferencje dziecka (przekazane przez rodziców w Dokumentach),
  • wiek,
  • wybrany temat

Czy dziecko z obozu/zimowiska może odebrać ciocia, wujek, dziadek, babcia?

Odp. Tak, jeżeli zostało to podane przez Państwa. Prosimy wtedy o uzupełnienie i nadesłanie na adres turystyka@hajdasz.pl  Upoważnienia do odbioru dziecka.
W przeciwnym wypadku nie możemy wydać dziecka osobie, która nie została przez Państwa wskazana.

Ilu osobowe są pokoje?

Odp. Z racji tego, że organizujemy obozy/zimowiska w wielu miejscach, to jakiego rodzaju są pokoje zależy od hotelu, czy tez ośrodka. Jednak w każdym przypadku są to pokoje z pełnym węzłem sanitarnym.

Jakie kieszonkowe dać dziecku?

Odp. Wysokość kieszonkowego zależy od Państwa. Z racji tego, że nasze obozy/zimowiska trwają od 5 do 11 dni nie możemy podać sumy, która będzie odpowiednia dla każdego obozu/zimowiska. Proszę jednak pamiętać ,że wyjście na zakupy przewidziane jest na każdym turnusie, a dzieci chętnie zakupują pamiątki..

Co w przypadku nie oddanie dokumentów na czas?

Odp. W takim przypadku proszeni są Państwo o niezwłoczne dosłanie dokumentów na adres mailowy turystyka@hajdasz.pl, pod adres siedziby biura ul. Podbiałowa 11 61-680 Poznań.

Moje dziecko bierze leki na stałe. Jak będzie przyjmowało je podczas obozu/zimowiska?

Ze względów bezpieczeństwa proszeni są Państwo o przygotowanie instrukcji podawania i przechowywania leków dla wychowawcy, jak i również paczki z lekami. Wychowawca podaje dziecku leki wg Państwa wskazań.

Jak można kontaktować się z wychowawcą?

Odp. Przywożąc dziecko osobiście do hotelu bądź ośrodka, lub w trakcie zbiórki pod autokarem, otrzymują Państwo od nas kartkę z informacjami odnośnie godzin posiłków, ciszy poobiedniej, jak i również numer telefonu do kierownika obozu/zimowiska oraz jego zastępcy. Jeżeli chcą się Państwo skontaktować z wychowawcą dziecka kierownik prosi wychowawcę do telefonu.

Co zrobić jeżeli osobiście odbieram dziecko z hotelu?

Odp. Bardzo prosimy o maila na adres turystyka@hajdasz.pl z informacją, że dziecko zostanie osobiście przez Państwa przywiezione bądź też odebrane.

Co jeżeli moje dziecko ma alergie pokarmową, czy może jechać na obóz/zimowisko?

Odp. Ośrodki oraz hotele, w których organizujemy obozy/zimowiska są otwarte i chętne do współpracy. Stworzone jest wtedy indywidualne menu dla dziecka, tak by unikało produktów, na które jest uczulone.

Jeżeli w powyższym zestawieniu nie znaleźli Państwo odpowiedzi na swoje pytania, prosimy o kontakt pod numerem 539 997 131 lub 501-462-982, który rozwieje wszelkie Państwa wątpliwości!