Opinie

Wielkopolski Kurator Oświaty

Po zapoznaniu się z Państwa ofertą edukacyjną- autorskim programem edukacyjno- wychowawczym „ Olimpijska Szkółka Tańca i Dobrych Manier” oraz dotychczasową działalnością Państwa na terenie wielu szkół poznańskich, wyrażam akceptację dla kontynuacji Państwa działalności, którą uznaję za integralną część procesu dydaktyczno-wychowawczego.

Opinie

Maciej i Irena Wujczak

Szanowni Państwo pragniemy bardzo gorąco i serdecznie złożyć Wam podziękowanie za umożliwienie Naszej córce Hani kontynuowania nauki w Waszym Centrum Hajdasz.