Przedsięborca uzyskał subwencję finansową w ramach projektu rządowego "Tracza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mirko, Małych i Średnich Firm" udzielonych przez PFR SA.

Grantobiorca Centrum Hajdasz Uzyskał wspardzie udzielone w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na Lata 2014 - 2020.

HAJDASZ - CENTRUM ROZWOJU MŁODEGO CZŁOWIEKA​

ZAJĘCIA TANECZNE ORGANIZOWANE PRZEZ NASZĄ NASZE CENTRUM REALIZOWANE SĄ ZGODNIE Z PROGRAMEM CREA DANCE 4 FRIENDS, KTÓRY DWUKROTNIE ZOSTAŁ OBJĘTY HONOROWYM PATRONATEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ W LATACH 2012 ORAZ 2015 ORAZ HONOROWYM PATRONATEM RZECZNIKA PRAW DZIECKA W ROKU 2007.

SOCIAL MEDIA​