Oferujemy zajęcia taneczno-ruchowe dla dzieci przygotowane według indywidualnego programu łączącego edukację ruchowo – taneczną oraz tzw. dobre wychowanie. Pragniemy zaoferować opiekę, podczas której dzieci w miłej atmosferze poznają nie tylko świat tańca, ale i zyskają wiedzę dotyczącą tzw. norm zachowania w różnych sytuacjach życiowych.

Stworzona przez nas Ogólnopolska Szkoła Tańca i dobrych manier ma na celu, zdobycie podstawowych umiejętności związanych z:

  • koordynacją i estetyką ruchu,
  • kształtowaniem sylwetki,
  • korygowaniem wad postawy,
  • wytrwałym dążeniem do celu,
  • nauką wielu różnych form tanecznych (solo, parami, grupowo),
  • pozytywnym rozładowaniem energii i napięć emocjonalnych (rywalizacja sportowa, scenki aktorskie, gry i zabawy).

Jednocześnie, podczas zajęć, kształtujemy w naszych podopiecznych wartości tj.: relacja w stosunku do rówieśników i osób starszych, bezinteresowna pomoc, szacunek, poszanowanie autorytetów. Dodatkowym aspektem jest promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.

ZAPISZ DZIECKO
ZAPISZ DZIECKO