Zasady terapii tańcem - Misja i kluczowe zasady

Zajęcia z elementami terapii tańcem często obejmują obserwację, ogólną ocenę, fazy rozgrzewki, przetwarzanie werbalne i fazy ruchowe. Zajęcia mogą być bardzo ustrukturyzowane lub niedyrektywne i mogą być prowadzone indywidualnie lub w grupach. Chociaż każde zajęcia mają swój własny styl w zajęciach dla dzieci zwracamy uwagę na:

Kluczowe zasady:
• Ciało i umysł są ze sobą połączone, tak że zmiana jednego wpływa na drugie.
• Ruch może wyrażać aspekty osobowości .
• Część relacji terapeutycznej jest komunikowana za pomocą środków niewerbalnych.
• Ruchy mogą być symboliczne i mogą reprezentować nieświadomy materiał/procesy.
• Improwizacja/eksperymenty ruchowe mogą przynieść nowe sposoby bycia.

Misja:

• Ułatwienie rozwoju na całe życie.
• Zapobiegaj, diagnozuj i lecz problemy, które zakłócają zdrowe funkcjonowanie.
• Oceń, oceń i opracuj cele leczenia.
• Wdrażaj zaplanowane interwencje.
• Opracuj i dostosuj leczenie, aby stale zaspokajać potrzeby klienta.

HAJDASZ - CENTRUM ROZWOJU MŁODEGO CZŁOWIEKA​

ZAJĘCIA TANECZNE ORGANIZOWANE PRZEZ NASZĄ NASZE CENTRUM REALIZOWANE SĄ ZGODNIE Z PROGRAMEM CREA DANCE 4 FRIENDS, KTÓRY DWUKROTNIE ZOSTAŁ OBJĘTY HONOROWYM PATRONATEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ W LATACH 2012 ORAZ 2015 ORAZ HONOROWYM PATRONATEM RZECZNIKA PRAW DZIECKA W ROKU 2007.

SOCIAL MEDIA​