Podziękowanie dla Centrum Kultury i Tańca Hajdasz,
Za życzliwość, pomoc, zrozumienie i wsparcie okazywane uczniom Zespoły Szkół Specjalnych w Szamotułach.

Uczniowie, Nauczyciele i Dyrektor
Zespołu Szkół Specjalnych
im. Jana Brzechwy w Szamotułach