Po zapoznaniu się z Państwa ofertą edukacyjną- autorskim programem edukacyjno- wychowawczym „ Olimpijska Szkółka Tańca i Dobrych Manier” oraz dotychczasową działalnością Państwa na terenie wielu szkół poznańskich, wyrażam akceptację dla kontynuacji Państwa działalności, którą uznaję za integralną część procesu dydaktyczno-wychowawczego.

Liczne opinie dyrektorów szkół, z którymi miałem możliwość zapoznania się potwierdzają iż oferta Państwa służy rozwojowi kultury osobistej dzieci, promocji zdrowia oraz budowania więzi emocjonalnych dzieci z rodzicami i rówieśnikami. Daje możliwość niekonwencjonalnego spędzania czasu wolnego przez dzieci, rozwoju ich zainteresowań i uzdolnień. Jest niewątpliwie atrakcyjną dla dzieci formą ruchu.

Wyrażając akceptację dla kontynuacji Państwa działalności życzę dalszych sukcesów na niwie pedagogicznej i artystycznej.

Wielkopolski Kurator Oświaty
Apolinary Koszlajda