Regulamin zajęć Centrum Hajdasz

Niżej przedstawiamy Państwu podstawowy regulamin naszych zajęć tanecznych

Aby dziecko mogło brać udział w zajęciach należy oddać wypełnioną i podpisaną „Umowę-zgłoszenia” do nauczyciela prowadzącego zajęcia.​

Należy terminowo uiszczać opłaty za zajęcia zgodnie z harmonogramem płatności.

Dziecko na zajęciach powinno mieć pełne obuwie na zmianę, wygodny strój do tańca oraz wodę do picia.

Dziecko na prośbę Nauczyciela powinno przynosić na zajęcia odpowiednie gadżety wykorzystywane w danym układzie tanecznym, album i pudełko na karty do gry.

Dziecko powinno stosować się do poleceń nauczyciela, który dba o bezpieczeństwo na sali.

Rodzice dziecka uczęszczającego na zajęcia Dance 4 Friends zobowiązują się do odbioru dziecka bezpośrednio po zakończeniu zajęć (dotyczy dzieci, które nie uczęszczają do świetlicy szkolnej).

Zajęcia prowadzimy od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw w pracy szkoły (dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, ferii, przerw świątecznych itp.).

Każde dziecko ma możliwość odrobienia nieobecności na zajęciach w innej grupie, innej szkole bądź na zajęciach on-line.

Uczeń na terenie szkoły powinien zachowywać się kulturalnie i nie przeszkadzać innym,

Uczeń nie popycha i nie bije kolegów, nie wykonuje obraźliwych gestów oraz nie zaśmieca terenu szkolnego i przyszkolnego, dba o środowisko naturalne.

Uczeń nie przynosi do szkoły żadnych niebezpiecznych przedmiotów.

Rodzice przyjmują do wiadomości, że w przypadku niestosowania się ich dziecka do zasad odpowiedniego zachowania się podczas zajęć – pomimo wcześniejszych interwencji Nauczyciela u rodzica – może ono zostać niedopuszczone do uczestnictwa w kolejnych zajęciach.

HAJDASZ - CENTRUM ROZWOJU MŁODEGO CZŁOWIEKA​

ZAJĘCIA TANECZNE ORGANIZOWANE PRZEZ NASZĄ NASZE CENTRUM REALIZOWANE SĄ ZGODNIE Z PROGRAMEM CREA DANCE 4 FRIENDS, KTÓRY DWUKROTNIE ZOSTAŁ OBJĘTY HONOROWYM PATRONATEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ W LATACH 2012 ORAZ 2015 ORAZ HONOROWYM PATRONATEM RZECZNIKA PRAW DZIECKA W ROKU 2007.

SOCIAL MEDIA​