Barbara Zatorska

Barbara Zatorska

Z zainteresowaniem zapoznałam się z działalnością Centrum Kultury i Tańca Hajdasz. Z załączonych do pisma materiałów wynika, że placówka dobrze służy nie tylko poznańskiemu środowisku. Popieram całkowicie rozpowszechnianie umiejętności tanecznych oraz dobrych manier jako sposobu wychowania, zabawy, rekreacji dzieci i młodzieży.

Dr n. med. Jerzy Załuski

Dr n. med. Jerzy Załuski

Pragnę złożyć szczególne wyrazy uznania dla Centrum Kultury i Tańca Hajdasz za propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia wśród pacjentów leczonych onkologicznie. Pacjenci onkologiczni wymagają niejednokrotnie rehabilitacji, która prowadzone jest m.in. w Wielkopolskim Centrum Onkologii, a program Olimpijskiej Szkoły Tańca jest doskonałym uzupełnieniem powyższego działania.