Świetlica szkolna pełni znaczącą rolę w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych szkoły. Jest to ważna forma pomocy dziecku i rodzinie.

Świetlica zapewnia dzieciom bezpieczeństwo przez stałą obecność wychowawcy. Rodzic przyprowadzając dziecko do szkoły oddaje je pod jej opiekę. Od momentu przekazania ucznia pracownikowi szkoły, aż do momentu odebrania go z placówki. W szkole nie można bez zgody rodzica przekazywać dziecka ani innym osobom. Dlatego też wielu rodziców poszukuje do pobrania wzoru zgody świetlicowej. Dodatkowo bardzo często szkoła wymaga zgody świetlicowej by dzieci mogło zostać zabrane na nasze zajęcia taneczne dla dzieci Centrum Hajdasz.

Niżej wzór do pobrania zgody świetlicowej, akceptowanej przez większość szkół podstawowych w Polsce:

Kliknij by pobrać wersje pdf
Kliknij by pobrać wersje jpg

HAJDASZ - CENTRUM ROZWOJU MŁODEGO CZŁOWIEKA​

ZAJĘCIA TANECZNE ORGANIZOWANE PRZEZ NASZĄ NASZE CENTRUM REALIZOWANE SĄ ZGODNIE Z PROGRAMEM DANCE 4 FRIENDS, KTÓRY DWUKROTNIE ZOSTAŁ OBJĘTY HONOROWYM PATRONATEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ W LATACH 2012 ORAZ 2015 ORAZ HONOROWYM PATRONATEM RZECZNIKA PRAW DZIECKA W ROKU 2007.

SOCIAL MEDIA​